OIKEUDELLINEN VAROITUS

OIKEUDELLINEN VAROITUS

 1. Lakitiedot ja hyväksyntä

Tietoyhteiskunnan palveluista ja sähköisestä kaupankäynnistä 11. heinäkuuta annetun 10 § < alla. Tämä internet-portaali on yhteisön käyttäjien käytettävissä, joiden tunnistetiedot ovat.

Sosiaalinen nimi:RANTAHUONE SL
CIF:B93559763
Sosiaalinen osoite:C/ Pintada, 105. Nerja. Málaga. CP 29780
Puhelin633335423
Sähköposti:info@tantahuone.com
Rekisteritiedot:muokkaa

Onko toimintaa harjoitettava etukäteen hallinnollisella luvalla ?: tällaiseen valtuutukseen liittyvät tiedot ja sen valvonnasta vastaavan toimivaltaisen elimen tunnistaminen anna hallinnollisen luvan

Tämä oikeudellinen huomautus sisältää yleiset ehdot tämän verkkosivuston käyttöoikeudesta ja käytöstä, jäljempänä “verkkosivusto”. Verkkosivuston käyttö edellyttää näiden yleisten ehtojen nimenomaista ja täydellistä hyväksymistä julkaistussa versiossa, kun käyttäjä pääsee siihen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tiettyjen verkkosivustojen erityispalveluiden erityisolosuhteita.

Pääsy verkkosivustoon on ilmainen lukuun ottamatta yhteydenottokustannuksia tietoliikenneverkon kautta tarjonnan käyttöoikeuden tarjoajan sopimia käyttäjien. Tietyt palvelut ovat asiakkaidemme yksinomaisia ​​ja niiden käyttöoikeus on rajoitettu.

Portal-portaalin käyttö määrittää Portal-käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) ehtoja ja edellyttää kaikkien oikeudellisten huomautusten sisältämien ehtojen hyväksymistä.

Jotkin Internet-käyttäjien tai RANTAHUONE SL -asiakkaiden käytettävissä olevat portaalipalvelut saattavat koskea erityisiä ehtoja, määräyksiä ja ohjeita, jotka tarvittaessa korvaavat, täydentävät ja / tai muuttavat Huomautus ja käyttäjän on hyväksyttävä ennen vastaavaa palvelua.

 1. Henkisen ja teollisen omaisuuden

Tämä verkkosivusto ja sisällön sisältö on suojattu voimassa olevasta immateriaalioikeutta koskevasta lainsäädännöstä.
RANTAHUONE SL on omistajansa tai lisenssinsaaja kaikista verkkosivujensa teollis- ja tekijänoikeuksista sekä niihin sisältyvistä elementeistä.

Tavaramerkit, kaupalliset nimet tai erottamiskykyiset merkit ovat RANTAHUONE SL: n tai kolmansien osapuolten omaisuutta, eikä portaaliin voida tulkita oikeutta tällaisiin tavaramerkkeihin, kauppanimiin ja tavaramerkkeihin. / tai erottavia merkkejä.
Kaikki nämä sivuilla olevat tuotteet ja palvelut, joita RANTAHUONE SL ei omista, ovat omistajiensa tavaramerkkejä ja ne tunnustetaan sellaisiksi yrityksellämme. Ne näkyvät vain RANTAHUONE SL -verkkosivustolla myynninedistämis- ja tiedonkeruuta varten. Nämä omistajat voivat pyytää muokata tai poistaa niihin liittyviä tietoja.

 1. portaalin käyttöehdot

  3.1 Yleistä

  Käyttäjä sitoutuu käyttämään portaalia oikein lain ja tämän lakitiedon mukaisesti. Käyttäjä on vastuussa RANTAHUONE SL: lle tai kolmansille osapuolille mahdollisista vahingoista, jotka voivat aiheutua tämän velvoitteen rikkomisesta.
  Sivustolla on nimenomaisesti kiellettyä käyttää RANTAHUONE SL: n tai kolmansien osapuolten omaisuutta tai etuja vahingoittavia tarkoituksia tai muulla tavoin ylikuormita, vahingoittaa tai tehdä hyödytön verkkoihin, palvelimiin ja muihin atk-laitteisiin (laitteisiin) tai tietokoneisiin ja sovelluksiin (ohjelmistoihin).

  3.2 Sisällysluettelo
  Käyttäjä sitoutuu käyttämään Sisältöä lain ja tämän oikeudellisen huomautuksen mukaisesti sekä muita ehtoja, määräyksiä ja ohjeita, joita voidaan soveltaa lausekkeen määräysten mukaisesti.

  Vain havainnollistamisen vuoksi Käyttäjän on voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti pidättäydyttävä:

  • Sisällysluettelon jäljentäminen, kopioiminen, jakelu, saatavuus, julkinen viestintä, muuttaminen tai muuttaminen, paitsi lain sallimissa tapauksissa tai
  • RANTAHUONE SL: n nimenomaisesti suostumuksella. tai kenellä on omistusoikeus hyödyntämisoikeuksien mukaan.
  • Toista tai kopioi yksityiseen käyttöön Sisältöä, jota voidaan pitää ohjelmistona tai tietokannana nykyisen henkisen omaisuuden lainsäädännön, julkisen viestinnän tai kolmansien osapuolten saatavilla, kun nämä toimet edellyttävät välttämättä käyttäjän kopiointia tai kolmannen osapuolen.
  • Pura ja / tai uudelleenkäyttö kaikki tai merkittävä osa Portal-portaalin sisältöä ja tietokantoja, jotka RANTAHUONE SL tarjoaa käyttäjille.

  3.3 Porttien linkkien esittely
  Internet-käyttäjä, joka haluaa ottaa käyttöön linkkejä omilta verkkosivuiltaan Portalille, on noudatettava seuraavassa esitettyjä ehtoja ilman, että he tietävät tietämättömiä, välttäen lain mukaiset velvollisuudet:

  Linkki linkittää vain portaalin kotisivulle tai pääsivulle, mutta se ei saa kopioida sitä millään tavalla (online-linkit, kopiot teksteistä, grafiikoista jne.).

  Se on joka tapauksessa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti milloin tahansa kiellettyä perustaa kehyksiä tai kehyksiä, jotka liittyvät portaaliin tai sallivat Sisältö Internet-osoitteiden lisäksi, jotka eivät ole Portal-portaalista ja joka tapauksessa katsotaan yhdessä Portal Portal -portaalin ulkopuolelle siten, että: (I) tuottaa tai saattaa tuottaa virheen, sekaannuksen tai petoksen käyttäjille todellisen palvelun alkuperästä tai sisältö; (II) liittyy vertailu tai epäoikeudenmukainen jäljitelmä; (III) palvelee hyödyntää RANTAHUONE SL: n brändin ja arvostuksen maine; tai (IV).

 2. Vastuuvapauslauseke 

  4.1 Tiedot

  Portaalin käyttö ei merkitse RANTAHUONE SL: n velvollisuutta tarkistaa sen kautta toimitettujen tietojen todenmukaisuutta, tarkkuutta, riittävyyttä, sopivuutta, täydellisyyttä ja ajantasaisuutta. Tämän sisällön sisältö

  RANTAHUONE SL ei ole vastuussa mistään Käyttäjälle aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat televerkkojen häiriöistä tai irtikytkeistä, jotka aiheuttavat palvelun keskeyttämisen, peruuttamisen tai keskeyttämisen. portaalin aikana saman tai aiemman tarjonnan aikana.

  4.2 Portaalin kautta liitetyistä sisällöistä ja palveluista
  Portal access -palvelu sisältää teknisiä linkkilaitteita, hakemistoja ja jopa hakutyökaluja, joiden avulla käyttäjä voi käyttää muita Internet-sivuja ja -portaaleja (jäljempänä Linkitettyjä sivustoja). Näissä tapauksissa RANTAHUONE SL toimii välittäjänä palvelujen tarjoajana 12 päivänä heinäkuuta annetun lain nro 34/2002, tietoyhteiskunnan palveluja ja sähköistä kaupankäyntiä (LSSI) koskevan 17 artiklan mukaisesti, ja se vastaa ainoastaan Linkitetyt sivustot siltä osin kuin sillä on tehokas tietämys laittomuudesta, eikä se ole poistanut linkkiä asianmukaisella huolellisuudella. Jos käyttäjä katsoo, että sivustolla, jolla on laitonta tai sopimatonta sisältöä, voi ilmoittaa RANTAHUONE SL: lle kohdan 6 mukaisen menettelyn ja vaikutusten mukaisesti, jollei joka tapauksessa tämä tiedonanto aiheuta velvoitetta poistaa vastaava linkki.
  Menettely ja vaikutukset, jotka on vahvistettu 6 kohdassa, ilman että tässä tiedonannossa ei missään tapauksessa edellytetä velvollisuutta poistaa vastaavaa linkkiä.
  Linkitettyjen sivustojen olemassaolo ei missään tapauksessa saa edellyttää sopimusten tekemistä omistajien tai niiden omistajien kanssa eikä RANTAHUONE SL: n suositusta, edistämistä tai tunnistamista sellaisilla ilmentymillä, , sisältö tai palvelut.
  RANTAHUONE SL ei ole tietoinen Linkitettyjen sivustojen sisällöstä ja palveluista, eikä se näin ollen ole vastuussa mistään laittomuuden, laadun, päivittämisen, saatavuuden, virheen ja virheiden aiheuttamista vahingoista. hyödyntämättä linkitettyjen sivustojen sisältöä ja / tai palveluita tai muita vahinkoja, jotka eivät suoraan johdu RANTAHUONE SL: stä

 3. Tietosuoja. 

  Voit tutustua tietosuojakäytäntöihimme (linkki) saadaksesi tietää, miten käytämme henkilötietoja.

 4. strong & gt; Laittomien ja epäasianmukaisten toimintojen raportointi

  Käyttäjä tai jokin muu Internet-käyttäjä tietää, että Linkitetyt sivustot viittaavat sivuihin, joiden sisältö tai palvelut ovat lainvastaisia, haitallisia, rangaistavia, väkivaltaisia ​​tai haitallisia. voit ottaa yhteyttä RANTAHUONE SL: ään, joka osoittaa seuraavat ääripäät:

   • Communicatorin henkilötiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
   • Tosiseikkojen kuvaus, jotka paljastavat linkitetyn sivuston laittoman tai riittämättömän luonteen
   • Jos oikeuksia loukataan, kuten henkisen ja teollisen omaisuuden, oikeuden omistajan henkilötietoja rikotaan, kun se on muu henkilö kuin kommunikaattori.
   • Sinun on myös annettava otsikko, joka oikeuttaa oikeuden haltijan oikeutuksen ja tarvittaessa edustajan toimia haltijan puolesta, kun hän on muu henkilö kuin kommunikaattori;
   • Vakuutuslausekkeen, että vaatimuksessa olevat tiedot ovat tarkkoja.

    RANTAHUONE SL: n vastaanottamassa tässä lausekkeessa tarkoitetusta tiedonannosta ei merkitse LSSI: n määräysten mukaisesti tehokasta tietoa toiminnasta ja / tai sisällöstä, jonka kommunikaattori.
    Sinun on myös annettava otsikko, jossa vahvistetaan oikeuksien haltijan oikeudet ja tarvittaessa edustuksenimike haltijan puolesta, kun hän on oikeutettu muu henkilö kuin kommunikaattori; Express lausunto siitä, että vaatimuksen sisältämät tiedot ovat tarkkoja.

    1. Ilmoitukset

     Kaikki osapuolten tekemät ilmoitukset ja ilmoitukset ovat voimassa laissa sallittujen keinojen mukaisesti. Tähän portaaliin liittyviä tietoja pidetään tehokkaina kaikissa tarkoituksissa, jos ne tehdään portaalin kautta.

    2. Muutokset 

     RANTAHUONE SL pidättää itsellään oikeuden tehdä verkkosivuilleen aiheellisia muutoksia ilman ennakkoilmoitusta ja voi muuttaa, poistaa tai lisätä sekä sen kautta tarjottavia sisältöjä että palveluita että lomaketta jossa ne esitetään.

     Toisaalta nämä ehdot voivat muuttua milloin tahansa. Muutokset tulevat voimaan julkaisupäivästä lähtien.

    3. Lainsäädäntö 

     Tätä oikeudellista huomautusta sovelletaan jokaisessa ääripäästään Espanjan lainsäädännössä edellyttäen, että sovellettava laki mahdollistaa luopumisen vakiintuneesta laillisesta toimivallasta, mahdolliset riidat, tuomioistuimet (paikka, jossa yritys on helpointa päästä, on yleensä kaupunki, jossa se sijaitsee) (JOHDISTA JUMALAT JA POISTETA POIKKEAMAT),nimenomaisesti luopuminen käyttäjälle mille tahansa muu toimivalta, jota voidaan soveltaa.

     Online riitojenratkaisu Art. Asetuksen (EU) N: o 524/2013 14.1 kohta: Euroopan komissio tarjoaa online-riidanratkaisuelimen, joka on saatavilla seuraavalla linkillä: http: //ec.europa.eu/consumers/odr/ .

     Tietosuoja GLOBAL PRIVACY

     www.privacidadglobal.com

     Versio 1.0

     toukokuu 2018